case-law-677940_1280  400x268Juridisch advies in Colombiaans en Spaans recht

Portal Jurídico geeft juridisch advies op het gebied van Spaanse en Colombiaanse wet- en regelgeving zowel aan professionals in het juridisch werkveld (advocaten, functionarissen werkzaam bij de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, notarissen, en juridische tolken en vertalers) als aan zakenmensen en particulieren die informatie nodig hebben over de juridische systemen in deze landen.

Portal Jurídico houdt zich onder ander bezig met:

Analyse van documenten, opstellen van rapporten of het geven van juridisch advies over voorliggende kwesties.

Verstrekken van informatie over onderwerpen uit het Colombiaanse en Spaanse recht.

Indien nodig kan Rossana Gaviria-van der Linden u als advocaat vertegenwoordigen in Colombia of voor de betreffende Colombiaanse consulaten.

Werkwijze

Al onze werkzaamheden vinden plaats onder voorwaarde van strikte vertrouwelijkheid.

Om te beginnen wordt de klant gevraagd om de kwestie waarvoor informatie of advies nodig is zo duidelijk mogelijk schriftelijk onder woorden te brengen en kopieën bij te voegen eventuele relevante documenten. Het verzoek kan worden verstuurd naar ons E-mail adres, kantoor adres of via een contactformulier.

Afhankelijk van het onderwerp en de complexiteit hiervan wordt van te voren de termijn vastgesteld waarop het advies gereed zal zijn. Dit kan variëren tussen één en twee weken.

Tenslotte zal de cliënt, al naar gelang de voorkeur, een schriftelijke of mondelinge rapportage ontvangen in het Nederlands of in het Spaans, voorzien  van de ondersteunende documentatie en bronnen. Het schriftelijke rapport wordt, al naar gelang de voorkeur van de cliënt, toegezonden via E-mail en/of reguliere post. Na het uitbrengen van het advies  wordt de cliënt benaderd om de ontvangst te bevestigen en eventuele aanvullende vragen te kunnen stellen.

Tarieven

De uitgevoerde werkzaamheden zullen in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief behalve als van te voren een vast bedrag is afgesproken.

Als u van onze diensten gebruik wilt maken kunt u kosteloos en zonder verplichtingen een offerte aanvragen CONTACT.