creative-108545_1280 400x266Juridische Vertalingen

Juridische teksten bevatten veel specifieke termen en exacte formuleringen daarom zijn voor een juiste vertaling precisie en oog voor detail van belang. De keuze voor de juiste term vereist een grondige kennis van het juridische systeem van zowel het land van de bron als de doeltaal.

Portal Jurídico biedt u de specialistische kennis die nodig is om tot een goede vertaling te komen. Alle vertalingen worden geredigeerd door Rossana Gaviria- van der Linden die als juriste en vertaler in staat is om complexe kwesties die in juridische documenten naar voren komen te begrijpen en op passende wijze te vertalen.

Wij garanderen u absolute vertrouwelijkheid omdat wij geen externe vertalers inhuren. Onze service wordt gekenmerkt door kwaliteit en specialisatie. Wij verzorgen onder meer de volgende juridische vertalingen:

Proces stukken: verzoekschriften, antwoorden op verzoekschriften, aangiftes, klaagschriften, gerechtelijke brieven, vonnissen, rapporten van deskundigen, rechtshulpverzoeken etc.

Bedrijfsdocumenten: bedrijfsstatuten, algemene voorwaarden, verkoopcontracten voor aandelen, bedrijfswetgeving etc.

Civielrechtelijke documenten: testamenten, verklaringen, geboorteaktes, trouw- en overlijdens aktes, documenten voor adopties, huurcontracten, aan- en verkoopcontracten, donaties, huwelijkse voorwaarden, volmachten, uittreksels uit de Burgerlijke Stand etc.

Documenten op het gebeid van onroerend goed: vastgoed wetgeving, kadastrale uittreksels etc.

Beëdigde vertalingen

Om bepaalde juridische teksten te kunnen gebruiken is een beëdigde vertaling vereist. In Nederland is een beëdigde vertaling afkomstig van een professional die is beëindigd door een Rechtbank en ingeschreven staat in het register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

De beëdigde vertaling wordt bij de originele tekst gevoegd en is voorzien van een stempel en een handtekening van de vertaler, vergezeld van een verklaring waarin de vertaler verklaart dat het een getrouwe vertaling van het origineel betreft.

Vertalingen gemaakt door beëdigde vertalers zijn rechtsgeldig voor allerlei publieke instellingen binnen en buiten Nederland. Soms wordt een apostille (legalisatie van de handtekening van de vertaler) vereist voor vertalingen die bij buitenlandse autoriteiten worden ingediend.

Tarieven

Het tarief voor onze vertaaldiensten is afhankelijk van de aard van het project. Als u ons een kopie van het te vertalen document stuurt kunnen wij u gratis en zonder verplichtingen een concrete offerte doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier of rechtstreeks via de mail of per telefoon contact met ons opnemen. Op alle diensten van Portal Jurídico zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers (SIGV) van toepassing.